سایر, تحقیق دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ایران 3805

تحقیق در مورد دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ایران|تحقیق دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطا|دانلود تحقیق دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ايران و ذكر استانداردهاي DIN|دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ايران و ذكر استانداردهاي DIN دانشگاه‌ها به عنوان مؤسسات آموزشی، محیطی برای یادگیری تحقیق دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ایران تحقیق و توسعه فرهنگ علمی و پژوهشی هستند. دانشگاه‌ها در سطح جهانی به دو دسته دانشگاه‌های تحقیقاتی و دانشگاه‌های آموزشی تقسیم می‌شوند. تحقیق دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ایران دانشگاه‌های تحقیقاتی، برای انجام پژوهش‌های علمی و تولید دانش جدید، برنامه‌ریزی شده‌اند. تحقیق دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ایران از طرف دیگر، دانشگاه‌های آموزشی، برای آموزش و پرورش نسل جدید از کارآفرینان، متخصصین و کارکنان مورد نیاز بازار کار، برنامه‌ریزی شده‌اند.3805 2023-08-03 10:05:09

دانلود

تحقیق دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ایران دسته بندي : مهندسی عمران » سایر دانلود تحقیق با موضوع دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ایران،در قالب word و در 114 صفحه، قابل ویرایش.فهرست :مقدمهفصل اول – خمير سيمانآزمايش شماره 1 روش تعيين جرم حجمي سيمانآزمايش شماره 2 روش تعيين درجه نرمي سيمانآزمايش شماره 3 روش تعيين غلظت خمير نرمال سيمانآزمايش شماره 4 روش تعيين زمان گيرش اوليه و نهايي خمير سيمانآزمايش شماره 5 روش تعيين انبساط سيمان (سلامت سيمان)فصل 2 – سنگدانه‌هاآزمايش شماره 6 روش دانه بندي شن به وسيله الكآزمايش شماره 7 روش تعيين درصد رطوبت كلي سنگدانه‌ها و درصد جذب آبآزمايش شماره 8 روش دانه بندي ماسه توسط الك و تعيين ضريب نرميآزمايش شماره 9 روش تعيين وزن واحد و فضاي خالي سنگدانه‌ها آزمايش شماره 10 روش تعيين وزن مخصوص ظاهري و وزن مخصوص انبوهي شن و ماسهآزمايش شماره 11 روش تعيين خاك رس لاي و گرد و خاك در ماسه به روش SEآزمايش شماره 12 روش آزمون كلوخه‌هاي رسي و ذرات خرد شونده در سنگدانه‌هاآزمايش شماره 13 روش تعيين مصالح ريزتر از 75 ميكرونآزمايش شماره 14 روش تعيين درصد سائيدگي در مصالح سنگي به وسيله دستگاه لوس آنجلسآزمايش شماره 15 روش تعيين ضريب تطويل و تورق سنگدانه‌هافصل 3 – بتنآزمايش شماره 16 طرح اختلاط بتن بر اساس 882-BS- ACI-318-83آزمايش شماره 17 روش نمونه برداري از بتن تازهآزمايش شماره 18 روش تعيين ضريب شلي (اسلامپ) براي بتنهاي خميريآزمايش شماره 19 روش تعيين كارايي بتن تازه (درجه تراكم) براي بتنهاي با سنگدانه تا قطر 40 ميلي مترآزمايش شماره 20 روش تعيين كارايي بتن تازه (ضريب تراكم) براي بتنهايي با سنگدانه تا قطر 40 ميلي مترآزمايش شماره 21 استاندارد قالبهاي آزمايشي بتنآزمايش شماره 22 ساختن و عمل آوردن نمونه‌هاي آزمايشي در آزمايشگاه براي آزمونه‌هاي فشاري – خمشي – كششيآزمايش شماره 23 روش تعيين درصد فضاي خالي (هوا) در بتن خميريآزمايش شماره 24 روش تجزيه بتن تازهبخشی از متن تحقیق:مبحث تكنولوژي بتن براي اكثر اشخاص در ابتدا همانند دروس حفظ كردني به نظر مي‌رسد ليكن با اندكي تامل وتوجه عميق تر به مطالب مختلف از جمله اجزاي متشكله بتن و نحوه تاثير آنها روي يكديگر و نهايتا روي خواص بتن تازه و خواص بتن سخت شده مشخص مي‌گردد كه فقط با درك صحيح مبحث تكنولوژي بتن مي‌توان به بتني با كارايي و پايايي مناسب دست يافت. نظر به كاربردي بودن اين تكنولوژي سوالات و مشكلات عمدتا در حين كار مطرح مي‌شوند و لذا لازم است پاسخ اين سوالات توسط مسئولين آزمايشگاههاي بتن و يا كنترل كنندگان كيفيت بتن در كارگاه و يا مهندسين ناظر … و يا به طور كلي توسط تكنولوژيست‌هاي بتن پاسخ داده شود. مطالب اين كتاب برگرفته شده از آئين نامه بتن ايران (آبا) و استاندارد ملي ايران مي‌باشد.بتن سنگ دج ساختگي است كه از درهم آميختن و بهم زدن مخلوط متناسبي از سيمان – شن – ماسه – آب و درصدي هوا كه خواسته يا ناخواسته وارد بتن مي‌گردد تشكيل شده است (امروزه براي كسب كارايي بهتر و پايايي بيشتر از انواع مواد افزودني بتن استفاده مي‌گردد)توده اصلي بتن را سنگدانه‌هاي درشت و ريز (پركننده‌ها) تشكيل مي‌دهد. فعل و انفعال شيميايي بين سيمان و آب (خمير سيمان) كه به صورت غشاء غليظ اطراف سنگدانه‌ها را پوشانده باعث يكپارچه شدن و چسبيدن سنگدانه‌ها به يكديگر مي‌گردد كه سنگ حاصله بتن ناميده مي‌شود.در اين كتاب (آزمايشگاه تكنولوژي بتن) به ترتيب در هر قسمت مطابق با آئين نامه بتن ايران آزمايشاتي انجام مي‌گردد و مطالب گسترده‌اي در مورد هر كدام از آزمايشات بيان مي‌گردد.بنابر مطالب گفته شده اين كتاب به سه فصل كلي تبديل مي‌گردد.فصل 1- خمير سيمان (مخلوط آب و سيمان)فصل 2- پر كننده‌ها مخلوط شن (درشت دانه) و ماسه (ريزدانه)فصل 3 – بتن (خصوصيات بتن تازه و سخت شده)با انتخاب تناسبات مختلفي از مصالح تشكيل دهنده بتن طيف وسيعي از مقاومتهاي مختلف بتن به دست مي‌آيد. امروزه توليد انواع مختلف سيمان – انواع سنگدانه‌هاي خاص – روشهاي مختلف نگهداري و عمل آوري بتن باعث كشف خواص گوناگوني از بتن شده است. در كنار خواص مكانيك مصالح مصرفي مهارت اجرا و نظارت دقيق عامل بسيار مهمي در كسب مقاومت بتن به شمار مي‌آيد عواملي كه باعث مقبوليت عمومي در استفاده از بتن گرديده است عبارتند از:1- شكل خميري قبل از گيرش (كه ميتواند به هر شكل دلخواهي درون قالب قرار گيرد)2- مقاومت خوب در برابر آتش سوزي و عوامل جوي3- دسترس بودن مصالح آن4- مقاومت فشاري خوب آندر مقابل مزاياي فوق عيب عمده بتن ضعف آن در مقابل كشش مي‌باشد كه اين ضعف توسط ميلگرد (بتن آرمه) برطرف گرديده است.فصل اول – خمير سيماندر اثر واكنش شيميايي كه بين سيمان و آب (دوغاب سيمان) صورت مي‌گردد. موجب سخت و محكم شدن بتن مي‌گردد و باعث چسبندگي دانه‌هاي شن و ماسه (پركننده‌ها) به يكديگر مي‌گردد.خمير سيمان عموما 20 الي 35 درصد كل حجم بتن را تشكيل مي‌دهد و حجم سيمان معمولا 7 الي 15 درصد حجم بتن را تشكيل مي‌دهد مطابق گراف زيرهمانگونه كه بيان شده بين سيمان و آب فعل و انفعال شيميايي صورت مي‌گیرد كه به آن هيدراتاسيون گويند و براي انجام هيدرتاسيون مقدار آب محدودي لازم است ليكن آب مصرفي در تركيب بتن هميشه مقداري به مراتب بزرگتر از آن است (بين 3 الي 4 برابر) اين آب اضافي به منظور ايجاد كارايي لازم در بتن براي پر كردن كامل كليه زواياي قالب و گرفتن دور كليه ميلگردهاي مسلح كننده بتن مي‌باشد.كمترين مقدار خمير سيمان در بتن مقداري است که دوغاب سيمان دور تمام سنگدانه‌هاي مخلوط را اندود كند و اگر كمتر از اين مقدار سيمان مصرف گردد دانه‌هاي سنگها به يكديگر نچسبيده و باعث كاهش شدت مقاومت بتن مي‌گردد و بيشترين مقدار خمير سيمان در بتن به اندازه‌اي مي‌باشد كه علاوه بر اينكه دور دانه‌هاي سنگي را اندود كرده فضاي خالي استخوان بندي سنگدانه‌ها را نيز پر كند. اگر چنانچه در ساختن بتن بيش از مقدار فوق (مقدار ماكزيمم) خمير سيمان مصرف گردد گذشته از اينكه به نسبت افزوده شدن سيمان تاب بتن زياد نمی شود. جنس گران قيمت و كم مقاومت سيمان جانشين جنس ارزان قيمت و پر مقاومت سنگ مي‌گردد در نتيجه بتن گران تر و كم مقاومتر مي‌گردد.يكي از مهمترين عوامل در كيفيت بتن نسبت آب به سيمان مي‌باشد. برخي از مزاياي كاهش نسبت آب به سيمان به شرح زير مي‌باشد.1- افزايش مقاومت فشاري و مقاومت خمشي2- افزايش قابليت آب بندي3- كاهش جذب آب بتن دسته بندی: مهندسی عمران » سایر تعداد مشاهده: 186 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: Word تعداد صفحات: 114 حجم فایل:341 کیلوبایت   50,000   در قالب word و در 114 صفحه، قابل ویرایش. دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ایران دانلود تحقیق دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ایران تحقیق در مورد دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ایران تحقیق دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطا مهندسی عمران » سایر تعداد مشاهده: 186 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: Word تعداد صفحات: 114 حجم فایل:341 کیلوبایت
منتشر شده در
 • طرح درس, طرح درس سالانه زبان انگلیسی پایه هفتم 72417
 • آموزش|ابتدایی|پایه|تدریس|دانش آموزان|دانلود طرح درس سالانه زبان انگلیسی پایه هفتم|دبستان))|درس پژوهی|درسنامه|سناریوی آموزشی|طرح درس آماده در مورد سالانه زبان انگلیسی هفتم|طرح درس روزانه|طرح درس نویسی|معلم|مقطع|یادگیری + طرح درس
 • طرح درس, طرح درس علوم پایه سوم موضوع نور و مشاهده اجسام 71159
 • دانلود طرح درس علوم پایه سوم موضوع نور و مشاهده اجسام + طرح درس
 • سایر, تحقیق آهك 3359
 • pdf|word|آهك|پاورپوینت آهك|تحقیق آماده آهك|تحقیق آهك|تحقیق با موضوع آهك|تحقیق در مورد آهك|تحقیق درباره آهك|تحقیق راجع به آهك|دانلود تحقیق آهك|ورد + سایر
 • سایر, پاورپوینت SPIDER GLASS اتصالات عنکبوتی 65107
 • SPIDER GLASS اتصالات عنکبوتی|پاورپوینت در مورد SPIDER GLASS اتصالات عنکبوتی|پاورپوینت درباره SPIDER GLASS اتصالات عنکبوتی|پاورپوینت راجع به SPIDER GLASS اتصالات عنک|تحقیق SPIDER GLASS اتصالات عنکبوتی|دانلود پاورپوینت SPIDER GLASS اتصالات عنکبوتی|دانلود پاورپوینت بازی جوانمردانه + سایر
 • نمونه سوال, نمونه سوال درس آبهای زیرزمینی 2 رشته زمین شناسی کاربردی دانشگاه پیام نور 43501
 • دانشگاه پیام نور|دانلود نمونه سوال درس آبهای زیرزمینی 2 رشته زمین شناسی|نمونه سوال آماده درس آبهای زیرزمینی 2 رشته زمین شناسی|نمونه سوال برای در|نمونه سوال پیام نور آبهای زیرزمینی 2 رشته زمین شناسی|نمونه سوال درس آبهای زیرزمینی 2 رشته زمین شناسی + نمونه سوال
 • سایر, پاورپوینت درس راز خداوند 65739
 • pdf|ppt|پاورپوینت آماده درس راز خداوند|پاورپوینت در مورد درس راز خداوند|پاورپوینت درباره درس راز خداوند|پاورپوینت راجع به درس راز خداوند|تحقی|تحقیق در مورد درس راز خداوند|تحقیق درس راز خداوند|دانلود پاورپوینت بازی جوانمردانه|دانلود پاورپوینت درس راز خداوند|درس راز خداوند + سایر

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *